Α. ΤΕΧΝΙΚΑ
1 – 2.  Ηλεκτροτεχνία -δύο τόμοι- (1916 – 17)
3.        Εγχειρίδιον ηλεκτρομηχανικού  (1920)
4.        Στοιχεία ασυρμάτου τηλεγράφου (1922)
5 – 6.  Μαθήματα Ηλεκτρισμού Σχολής Ν. Δοκίμων (1922-
     1924)
7.        Θεωρία ασυρμάτου τηλεγράφου (1923)
8 – 9.  Ασύρματος τηλεγραφία συνεχών κυμάτων (1930)

Β. ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΤΑΚΤΙΚΗΣ
10.   Η  Μεσόγειος και η στρατηγική της σημασία (1957)
11.   Τα Νέα Όπλα και η στρατηγική και τακτική χρησιμο-
  ποίησις των  (1959)
12.   
Τα πορίσματα του ναυτικού πολέμου της
Μεσογείου 1939-45  (1961)
  
13.   Η Μάχη του Ατλαντικού και ο υποβρύχιος πόλεμος
  1914-18,1939-45  (1964)
14.   Ο πόλεμος του Ειρηνικού, 1941- 45 (1967)
15.   Εκατό περίπου άρθρα που δημοσιεύτηκαν στην
  εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ»
16.   Είκοσι τρεις μελέτες και άρθρα επί θεμάτων της
    ναυτικής επιστήμης που δημοσιεύτηκαν
    
στη «Ναυτική Επιθεώρηση».

Γ. ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
17.  Τέσσαρες δεκαετηρίδες εις την Υπηρεσίαν του Β.
Ναυτικού (1971)
 
ΝΑΥΑΡΧΟΣ
ΜΕΖΕΒΙΡΗΣ
Συγγράμματα
1945, Τελετή Ορκωμοσίας
   www.mezeviris.gr
1906, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων