• Σημαιοφόρος  το 1910
 • Λαμβάνει μέρος το 1912 - 1913 στις ναυμα-
  χίες του Α' Βαλκανικού πολέμου
 • Κυβερνήτης του πρώτου Ελληνικού υποβρυ-
  χίου ΔΕΛΦΙΝ
 • Συμμετέχει στον Α' Παγκόσμιο πόλεμο ως
  ύπαρχος των αντιτορπιλικών ΛΟΓΧΗ και
  ΚΕΡΑΥΝΟΣ.  
 • Αρνείται κάθε συμμετοχή στα πολυάριθμα
  κινήματα του μεσοπολέμου.
 • Ανώτερος Διοικητής Αντιτορπιλικών το
  1939, επιβαίνων του αντιτορπιλικού ΒΑΣ.
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
 • Μετά τη βύθιση του ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ το 1941,
  υψώνει το σήμα του στο αντιτορπιλικό ΥΔΡΑ
 • Τραυματίζεται κατά την καταβύθιση του ΥΔΡΑ
 • Διαφεύγει στην Αίγυπτο απ'όπου συνεχίζει  
  τον Αγώνα.
 • Το 1945 ονομάζεται Ναύαρχος Αρχηγός και
  Αρχηγός Γ.Ε.Ν. και το 1947 Γενικός Επιθεω-
  ρίτης του Β.Ν.  
 • Μετά την αποστρατεία του το 1949,ασχολεί-
  ται με τεχνολογικά θέματα του Εθνικού
  Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και τη συγγραφή
  βιβλίων για τη ναυτική στρατηγική και τις
  επιχειρήσεις του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
ΝΑΥΑΡΧΟΣ
ΜΕΖΕΒΙΡΗΣ
Αντιτορπιλικό ΥΔΡΑ
1891 - 1978
Αρχική Σελίδα
www.mezeviris.gr
www.mezeviris.gr
www.mezeviris.gr