1.   Ελληνικές

Μεγαλόσταυρος του Φοίνικος
Ανώτερος Ταξιάρχης Γεωργίου μετά ξιφών
Αργυρούς Σταυρός Σωτήρος        
Πολεμικός Σταυρός
Μετάλλιον Στρατιωτικής Αξίας Α’ Τάξεως
Μετάλλιον εξαιρέτων πράξεων
Μετάλλια Βαλκανικών Πολέμων
Μετάλλιον Νίκης (Διασυμμαχικό Α’ παγκοσμίου
πολέμου)
Μετάλλιον ελληνοιταλογερμανικού πολέμου (1940-41)
Μετάλλιον ελληνοιταλογερμανικού πολέμου (1940-45)
Σταυρός αγώνος Βασιλικού Ναυτικού
Χρυσούν μετάλλιον Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

2.    
Ξένες

Ανώτερος Ταξιάρχης της Λεγεώνος της Τιμής (Γαλλικό)
Ταξιάρχης του Τάγματος Ναυτικής Αξίας (Γαλλικό)
Ταξιάρχης του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας
Χρυσούν Ανατέλλοντος Ηλίου (Ιαπωνικό)
Ταξιάρχης του Τάγματος της
Βρετανικής Αυτοκρατορίας
Ταξιάρχης του Τάγματος
Ναυτικής Αξίας
Ανώτερος Ταξιάρχης της
Λεγεώνος της Τιμής
Χρυσούν
Ανατέλλοντος Ηλίου
ΝΑΥΑΡΧΟΣ
ΜΕΖΕΒΙΡΗΣ

Παράσημα/ Διακρίσεις
Μεγαλόσταυρος του Φοίνικος
Ανώτερος Ταξιάρχης
Γεωργίου μετά ξιφών
Αργυρούς Σταυρός
Σωτήρος