ΝΑΥΑΡΧΟΣ
ΜΕΖΕΒΙΡΗΣ
Συνδέσεις
                        www.mezeviris.gr
1925-28 Παρίσι Ναυτικός Ακόλουθος