ΝΑΥΑΡΧΟΣ
ΜΕΖΕΒΙΡΗΣ

Διηγήσεις
Αντιτορπιλικό "Βασιλεύς Γεώργιος".
1.  ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ (1906-1949)
(πηγή: Γρ. Μεζεβίρη Αντιναυάρχου Β.Ν. ε.α."Τέσσαρες δεκαετη-
ρίδες εις την Υπηρεσίαν του Β. Ναυτικού (1971)", Αθήναι 1971)

Η σταδιοδρομία του Ναυάρχου Μεζεβίρη στο Ναυτικό αρχίζει το 1906
με την εισαγωγή του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Οι διηγήσεις του
μας μεταφέρουν μέσα από δύσκολες περιόδους για την Ελλάδα και
το Πολεμικό μας Ναυτικό από τους Βαλκανικούς Πολέμους στον Α'
Παγκόσμιο Πόλεμο, στον Μεσοπόλεμο, στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και
τέλος στην Απελευθέρωση και τον Εμφύλιο πόλεμο.


2. Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ (1935-1945)
(πηγή: Γρ. Μεζεβίρη Αντιναυάρχου Β.Ν. ε.α."Τα πορίσματα του Ναυτικού
Πολέμου της Μεσογείου (1939-1945)", Αθήναι 1961)

Ο Ναυάρχος Μεζεβίρης παρουσιάζει τις ναυτικές επιχειρήσεις των
Συμμάχων και των δυνάμεων του Άξονα στη Μεσόγειο κατά τον Β'
Παγκόσμιο Πόλεμο και επιχειρεί να αξιολογήσει τις επιδόσεις των
αντίπαλων ναυτικών με στόχο να εξάγει χρήσιμα για το μέλλον
συμπεράσματα...


3. Εις τον τάφον της "ΕΛΛΗΣ"
Λόγος του Ναυάρχου στην 5η επέτειο από τη βύθιση του ΕΛΛΗ τον
Αύγουστο του 1945